Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


18 октомври 2017 г.

Bulgaria Top 10,000 companies by revenue - 2 years back review - описание и предназначение на базата


Във времето на "дигитализация" на бизнес процесите всичко е сложно. И всичко е лично. Най-вече анализа и маркетинга. За тези, които разбират и могат да предложат конкурентни продукти. И не искат да раздават пари срещу празни обещания и измислена ефективност.

Предлагаме на вниманието на професионалистите най-новата ни ексклузивна и изключително полезна база данни с водещите 10,000 компании в България по приход:

"Bulgaria Top 10,000 companies by revenue - 2 years back review"

Проектирана, изграждана и поддържана по наша методология от официални източници и собствени проучвания в разстояние на три години.

Запознайте се с кратко описание какво съдържа и за какво може да използвате най-добре включената в базата информация:


М А Р К Е Т И Н Г О В А   Ч А С Т
13 информационни полета за всяка водеща компания

1. ЕИК (Булстат)
Съдържание: 10,000 Булстати на водещите компании в България по приход.
Инструмент за маркетинг: Използвайте ЕИК за търсене в Търговския регистър за допълнителна информация за Вашите настоящи и бъдещи клиенти.

2. Име на компания
Съдържание: 10,000 имена на водещите компании в България по приход.
Инструмент за маркетинг: Персонлизирайте кореспонденцията до Вашите настоящи и бъдещи клиенти и партньори. Всичко е лично.

3. Област
Съдържание: Седалищата на водещите 10,000 компании в 28 области в България.
Инструмент за маркетинг: Географски маркетинг - търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти по области

4. Населено място
Съдържание: Седалището на водещите 10,000 компании в 764 населени места в България.
Инструмент за маркетинг: Географски маркетинг - търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти по населено място

5. Индустрия
Съдържание: Показана е индустрията в която е регистрирана всяка една от водещите 10,000 компании - общо 18 индустрии.
Инструмент за маркетинг: Вертикален маркетинг - търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти в 18 индустрии

6. Сектор
Съдържание: Показан е сектора от индустрията в която е регистрирана всяка една от водещите 10,000 компании - общо 81 сектори.
Инструмент за маркетинг: Вертикален маркетинг - търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти в 18 индустрии и 81 сектори

7. Сегмент
Съдържание: Бизнеса (сегмента) в която е регистрирана всяка една от водещите 10,000 компании - общо 483 бизнеси (сегменти).
Инструмент за маркетинг: Вертикален маркетинг - търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти в 18 индустрии, 81 сектори и 483 бизнеси (сегменти)

8. Управляващ
Съдържание: Име и фамилия на 9, 750 мениджъри на 10,000 водещите компании в страната (по едно лице за компания).
Инструмент за маркетинг: Персонифицирайте комуникациите до потенциалните си бизнес клиенти.

9. Длъжност
Съдържание: Наименование на мениджърските позиции на управляващите в 9,750 компании.

10. Уеб сайт
Съдържание: 2,568 фирмени Интернет страници от общо 10,000 компании.
Инструмент за маркетинг: Проучете и анализирайте бизнес дейността и приоритетите на потенциалните си клиенти.

11. Електронна поща
Съдържание: 8,725 фирмени електронни пощи от общо 10,000 компании
Инструмент за маркетинг: Най-ценения. Директно адресиране на бизнес предложения до избрани респонденти

12. КЗП
Съдържание: Обозначили сме в отделна колона електроните пощи, чийто собственици са ги регистрирали в регистъра на Комисията за Защита на Потребителите (КЗП) и които не желаят да получават непоискани търговски съобщения (към дата 1.10.2017).
Предназначение: Премахнете ги от мейл листата за директен маркетинг. Ако намерите нова електронна поща - сравнете я с тази в нашата база.

13. Телефон
Съдържание: 6,872 телефони на офиси на водещите компании в България по приход.
Инструмент за маркетинг: Прозвънате потенциалните си бизнес клиенти от Вашия офис или работете с контактен център за тази цел


А Н А Л И Т И Ч Н А   Ч А С Т
5 информационни полета за всяка водеща компания

1. Персонал
Съдържание: брой на служителите на компанията към края на годината (31.12.) за три последователни години: 2016, 2015 и 2014.
Инструмент за анализ: запознайте се и анализирайте броя и ръста на заетите във водещите компании в съответния сегмент (бизнес), сравнете с Вашите резултати.
Инструмент за маркетинг: Търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти по брой на служителите

2. Месечно възнаграждение (медиана)
Съдържание: медианата ма месечното възнаграждение в 9,547 водещи компании в България. (има известно изкривяване, защото е изчислена на база на брой заети в края на годината).
Инструмент за анализ: запознайте се и анализирайте медианата на месечното възнаграждение във водещите компании в съответния сегмент (бизнес), сравнете с Вашите резултати.
Инструмент за маркетинг: търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти по медиана на заплащане

3. Приход от оперативна дейност
Съдържание: Оперативен приход (приход от основна дейност) на 10,000 водещи компании в България за период от три последователни години.
Инструмент за анализ: запознайте се и анализирайте оперативния приход във водещите компании в съответния сегмент (бизнес), сравнете с Вашите резултати за период от три последователни години.
Инструмент за маркетинг: направете селекция по размер на оперативния приход на компаниите, които желаете да маркетирате

4. Печалба/Загуба от оперативна дейност
Съдържание: Оперативна печалба или загуба (от дейността) на 10,000 водещи компании в България за период от три последователни години.
Инструмент за анализ: запознайте се и анализирайте оперативната печалба във водещите компании в съответния сегмент (бизнес), сравнете с Вашите резултати за период от три последователни години.
Инструмент за маркетинг: търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти по печалба за три последователни години

5. Дълготрайни материални активи
Съдържание: Дълготрайните материални активи на 10,000 водещи компании в България за период от три последователни години.
Инструмент за анализ: запознайте се и анализирайте дълготрайните материални активи във водещите компании в съответния сегмент (бизнес), сравнете с Вашите резултати за период от три последователни години.
Инструмент за маркетинг: търсете, селектирайте и се свържете с Вашите потенциални клиенти по ДМА за три последователни години
------------------------------------------------------------------------------------------------

За образец, цена и поръчка може да се свържете с нас на:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.