Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


6 септември 2017 г.

ICT industry observer of Bulgaria 2014 - 2018 (f) by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.Запознайте се със съдържанието на най-мащабното ексклузивно изследване на ИКТ индустрията в България от 1991 година:

„ICT industry observer Bulgaria 2014-2018 (f) by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.“

Изследването е изготвено за повече от три месеца след анализ на резултатите на над 13,000 компании, регистрирани в 23 сектори (NACE R.2). Съдържа данни и изводи за три исторически календарни години и две години прогнози.

Проекта (финансиран със собствени средства) е на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. - с 26 години опит и експертиза в изследване на ИКТ индустрията в България и изследва и дава отговори на следните най-важни теми:

Колко са ИКТ компаниите, които реално оперират  на българския пазар?
Колко са стартиращите ИКТ компании на българския пазар?
Какъв е общия обем на приходите на ИКТ компаниите в България?
Какво е съотношението на общите приходи на ИКТ индустрията спрямо БВП на България?
Какво е съотношението на приходите на ИКТ спрямо всички индустрии в България?
Къде се класира ИКТ индустрията в България по приходи спрямо останалите – сега и преди пет години?

Какъв е обема на оперативната печалба на ИКТ бизнеса в България?
Какъв е прихода от продадени продукти от 
ИКТ индустрията в България?Какво е съотношението на приходите от продадени продукти от ИКТ бизнеса спрямо продажбите на всички бизнеси в България?
Какъв е прихода от продадени услуги от ИКТ индустрията в България?
Какво е съотношението на приходите от продадени услуги от ИКТ бизнеса спрямо продажбите на всички бизнеси в България?
Колко са работните места в ИКТ бизнеса в България?
Колко пари отделя годишно за персонал ИКТ индустрията в България и какъв дял заема ИКТ в страната?
Кое място заема ИКТ индустрията в България сред всички индустрии по обем на парите за възнаграждения-сега и преди 5 години?
Какви са възнагражденията на зает в 
ИКТ индустрията в България?
Кои са топ 25 
[приход 2016] дъщерни компании на международния ИКТ бизнес, базирани в България – какви приходи и колко служители имат?

Публикуваме образец на съдържанието на всички включени слайдове, данни и графики в проекта.

Предложението ни за цената на изследването и начин на поръчка са показани в последния слайд:Редакция,
2017-09-05

За въпроси по поръчка:
Б. Панов, +359 887213069

За въпроси по съдържанието и представяне на изследването:
Л. Стойчев, +359 887208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.