Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


10 септември 2017 г.

Топ 1000 Инвеститори в България: най-новата B2B база данни на агенцията с 27 години опит в директния маркетингНай-големите бизнес инвеститори в страната са и клиентите с най-големи бюджети за всичко в офиса и производствената сграда, автомобилен и технологичен парк, работни места и всичко свързано с бизнес процеси. Те са собственици на най-големите производствени мощности, офиси и недвижимо имущество с бизнес предназначение в страната, едни от най-големите консуматори на електричество, газ, вода, горива, ИТ, финансови, транспортни и рекламни услуги. Това са и основните причини да селектираме и изградим именно база данни с най-големите инвеститори в страната и да я предложим на маркетинговите отдели на търговските и сервизни компании, които работят с методите на бизнес анализа и директния маркетинг.

Как е изградена базата?

Селекцията на водещите инвеститори в България е направена по дълготрайни материални активи и съдържа водещите 1,000 компании в страната към 2017 година.
Важно предимство за клиентите на тази база данни е, че е от агенция с 27 години опит в изграждане и поддържане на бизнес бази данни с над 250 клиента през годините.
Базата съдържа 15 информационни полета.
За улеснение на клиентите сме добавили още два най-важни показатели за анализ и селекция – оперативен приход и персонал.

Какъв е дела на включените компании?

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. от няколко години анализира целия бизнес в страната и това ни дава възможност да определим пазарния дял на включените в Top 1000 Investors Bulgaria компании. С Вашата изключително ценово ефективна инвестиция в тази селекция получавате достъп до инвеститорите с удивителните 58% дял! от дълготрайните активи, 32% дял от приходите и 18 % от персонала на целия бизнес в страната.

По кои показатели можете да правите селекция?

Конструирали сме базата по такъв начин, че да Ви разрешава селекция на компании по следните най-важни показатели:
1. Географски: област, населено място
2. Индустриален:  индустрия, сектор, сегмент (използваме европейски бизнес класификатор NACE R2)
3. Бизнес: дълготрайни материални активи, оперативен приход, служители.

Кои са източници и до каква степен базата е актуална?

Източниците са публични регистри като Търговския регистър и други ресурси на Интернет.
Актуалността на селектираните компании е около 95%, на контактната част – между 70-90%, на географския, индустриален и бизнес профил – между 95-100%. 
Важно е да отбележим, че всички електронни пощи са проверени в регистъра на КЗП за отказ от получаване на не поискани търговски съобщения. По-малко от 3% от включените електронни пощи присъстват в регистъра и са обозначени в базата.
Като бонус за достоверност, допълнително сме включили и клиентите на базата получават още 90 компании в рамките на цената, която заплащат за 1,000.

Как може да поръчате “Top 1000 Investors Bulgaria”?
За да получите оферта за базата може да се обърнете към:

Б. Панов,
0887 213069
marketing@cbn-bulgaria.com


CBN201709_Top1000 Investors in Bulgaria: Съдържание на базата

2016

Топ_1000
Дял България (%)
ОБЩ БРОЙ КОМПАНИИ
1 090

БУЛСТАТИ
1 090
ГЕОГРАФСКИ ПРОФИЛ


Области
28

Населени места
250
ИНДУСТРИАЛЕН ПРОФИЛ


Индустрии
17

Сектори
66

Сегменти
259
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ


Телефон
864

Електронна поща
1 053

Интернет страница
624

Управляващ
1 079
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ


Оперативни приходи общо
BGN 83.696 B
32,0%
Дълготрайни Мат. Активи общо
BGN 70.002 B
58,0%
Персонал общо
371 699
18,0%

Редакция
2017-09-10Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.