Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


6 юни 2017 г.

Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII by CBN Pannoff Stoytcheff & Co.За седма поредна година независимата изследователска агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. предлага актуалното пазарно аналитично изследване за ИТ дистрибуторския сегмент в България "Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII" с актуални резултати за 2016 година и прогнози за 2017.

За ИТ дистрибуторския бизнес в България, за пазарните позиции, ключовите компании и марки, за проблемите, рисковете и прогнозите

Дистрибуторския ИТ бизнес е седмия по оперативен приход и втория по обем на продадените ИТ продукти от 13-те бизнеса представени в ИКТ индустрията в страната. В него реално са ангажирани около 25 компании с под 1,000 служители общо. В дистрибуторския канал се продават продуктите на над 200 световни ИТ марки, сред които всички водещи американски, азиатски и почти всички европейски ИТ корпорации. Девет търговци на едро са от типа "one stop shop", а останалите близо 15 са специализирани. Шест са големите дистрибуторски компании с общ пазарен дял от близо 90 %.

Най-големия риск, който носи бизнеса е свързан с правиланата ориентация и портфолиото, особено след навлизането на таблетите и смартфоните.

В този бизнес обаче големината далеч не е гаранция за добра печалба и възвръщаемост на капитала. Най-големите проблеми в управлението на бизнеса се очертават брутния марж, скоростта на разпродажба на склада, задълженията, събирането на вземанията и възвръщаемостта на капитала. "Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII" е продукта, който е предназначен и дава най-добра представа за управлението, пазарния дял, основните KPI, проблемите и прогнозите в този бизнес сегмент. Продукта е напълно ексклузивен за България и се предлага единствено от независимата агениция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.


За кого е предназначен Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII?

GM, CEO, CIO, ICT market analysts, Salespersons, Business planning and marketing specialists, Investors, Risk management consultants and ICT market consulting professionals.

С какво е полезен Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII?

Планиране и анализ на продажбите
Планиране и анализ на брутния марж
Оценка на пазарен дял
Анализ и оценка на склада и оборота на стоките
Анализ и оценка на задълженията
Анализ и оценка на вземанията
Определяне на срокове за кредитни линии
Анали и оценка на възвръщаемостта на капитала
Анализ и оценка на производителността
Анализ и оценка на заплащането на персонала
Анализ на конкуренция
Оценка на кредитния риск (% на рискова компонента в кредита, бизнеса използва над 40 милиона лева кредити годишно)


Колко компании обхваща и каква представителност има Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII

Пазарното изследване обхваща 24 ИТ дистрибуторски компании в България, като по собствена оценка е с над 98 % представителност по отношение на продажбите и персонала в бизнес сегмента.

Какво е съдържанието на Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII?


Indicators
Abbreviations
Пояснения
Volume indicators (VI)
VI

1. Operating income
OPINC
Приходи от оперативна дейност
2. Profit / Loss (current year)
PFTLS
Печалба / Загуба (текуща година)
3. Operating expenses
OPEXP
Разходи за оперативна дейност
4. Cost of goods
COGS
Стойност на продадените стоки
5. Sale of goods
SOGS
Обем на приходите от продадените стоки
6. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
7. Inventory
INVTR
Стокови наличности към края на годината
8. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
9. Payables
PBLS
Задължения общо към края на годината
10.  Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служителиPerformance indicators (KPI)
KPI

1. Gross margin
GRMAR
Брутен марж
2. Operating margin
OPMAR
Оперативен марж
3. Return of Capital
ROCA
Възвръщаемост на капитала
4. Inventory days
INVD
Средно време (дни) за разпродажба на склада
5. Receivable days
RCVD
Средно време (дни) за събиране вземания от продажба на склад
6. Working capital days
WCAD
Средно време (дни) за оборот на работния капитал
7.  Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
8.  Wages per employee
WPEMPL
Средномесечно заплащане на служител
© 1991-2017. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.


Какъв период обхваща Business analytics - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII ?Пазарното изследване съдържа пълна и окончателна информация за всички 24 участници за следните години: 2016, 2015, 2014 и 2013.

Относно общите резултати и KPI в изследването, освен за посочените години е включена и прогноза за 2017 година.

Кратки анонси и изводи от "Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII":

"След пет последователни години на спад на брутния марж (Gross margin) в половин милиардния бизнес в ИТ дистрибуторския сегмент в България – има ли ръст през 2016 или отново намалява?"

"Въпреки че в 7 от 8 KPI’s - ИТ дистрибуторския бизнес в България е с по-добри резултати, през 2016 година персонала рязко е намален до осем годишен минимум. 13 от 24-те активни ИТ дистрибутора намаляват служители. Две компании в сегмента са на път да затворят, друга е с 40 % спад в продажбите, а няколко търговеца на едро учудващо продължават да увеличават заплати, въпреки спада в приходите и средната производителност"

"2012 година беше последната в която 17-те специализирани ИТ дистрибутори (мрежи, периферия, системен софтуер и консумативи) в България имаха ръст в продажбите… Какво се случи през 2016 – дали след три години успяха да преодолеят негативния тренд в приходите или бизнеса им продължи да се свива?"


За авторите, опита, източниците на информация и клиентите

CBN Pannoff, Stoyctheff & Co. са автори и изпълнители на проекта за седма поредна финансова година.

Източници на информация за ГФО за съответните години, както и данните от НОИ за осигурените на трудов договор служители.

Потребители на "Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII" през годините са били дистрибуторски компании, международни вендори с офиси и продажби в България, както и две банкови институции с интереси в ИТ.

Как да поръчате "Business analytics  - IT Wholesalers in Bulgaria, ed. VII":

Начин на плащане: банков превод
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
IBAN / BIC:: BG60BPBI79401003270201 / BPBIBGSF
Стойност: 1,720 BGN (EUR 880)
ДДС 20%: 344 BGN
Сума за плащане: 2,064 BGN (Две хиляди и шестдесет и четири лева)
Основание за плащане: Пазарно изследване за ИТ дистрибуторските компании в България 2016, 2017 (прогнози)
Формат: MS Excel
Език: Английски
Срок за получаване: 1 работен ден след получаване на превода
Начин на получаване: на посочена от купувача електронна поща

Какво купувате?

Пазарно изследване във формат MS Excel с данни по 18 показатели за всички 24 ИТ дистрибуторски компании в България за 2016, 2015, 2014 и 2013 години - общо 2,915 записа.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 и 2017 (прогнози) за 10 обемни показатели на дистрибуторския бизнес в България - общо 236 записа.

Обобщени и систематизирани данни по години - 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 и 2017 (прогнози) за 8 KPI на дистрибуторския бизнес в България - общо 176 записа.

За поръчка, информация и справки:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.