Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


11 юни 2017 г.

Business analytics - ERP, CRM and BI key 25 solution providers Bulgaria ed.II by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.


За втора година независимата изследователска агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. ексклузивно за България завършва успешно пазарно аналитично изследване за 25 водещи компании (с общ приход BGN 69.2 m) в сегемнта на интеграция на бизнес софтуер в страната "Business analytics - ERP, CRM and BI key 25 solution providers Bulgaria ed.II by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co." с актуални резултати за 2016 година и прогнози за 2017.

За интеграторския бизнес в областта на ERP, CRM и BI в България - за проблемите и рисковете

По данни на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. към края на 2016 година 82 интеграторски компании в България са с реални позиции в бизнеса с ERP, CRM и BI. 35 компании от тях са с приходи над BGN 1.0 m.

През 2016 година 5 интегратори прекратяват дейност, а за изследвания от агенцията период 2006 - 2016 общо 20 компании затварят.

Най-големите проблеми и рискове от гледна точка на управлението на бизнеса ние виждаме в големия диапазон на промяна в приходите, липсите на устойчиви бизнес модели и професионални информационни политики, ръста/спада в продажбите на услуги, резките промени в броя на служителите, прихода на зает, заплащането, дела на разходите за заплащане спрямо прихода и задълженията.

Рисковете за клиентите при избор на интегратори, от гледна точка на агенцията са голямата разлика в мащаба на компаниите. Големите интегратори на някои вендори могат да загубят фокус върху проблемите на отделния клиент, а малките интегратори зависят от малко на брой по-големи клиенти и съществува реална възможност да излязат от бизнеса при загуба на някои от тях.

За кого е предназначен продукта?

Продукта е предназначен за GM, CEO, CIO, ICT market analysts, Salespersons, Business planning and marketing specialists, Investors, Risk management consultants and ICT market consulting professionals.


С какво е полезен продукта?


Планиране и анализ на продажбите
Планиране и анализ на печалба
Планиране и оценка на пазарен дял
Планиране и оценка на пазарен дял в услугите
Анализ и оценка на задълженията
Анализ и оценка на вземанията
Анализ и оценка на производителността
Анализ и оценка на заплащането на персонала
Анализ и оценка на риска свръзан с дела на заплатите в общите приходи
Анализ на управлние на бизнеса в преките конкурентни компании


Колко компании обхваща и каква представителност има продукта? 

Продукта съдържа информация за 26 компании, основни интегратори в България на ERP, CRM и BI системи. По наша прецена общия им пазарен дял е в диапазона до 75 % от продажбите в сегмента през изследваните години.

Какво е съдържанието на продукта?

Сумарни резултати за четири години 2013, 2014, 2015 и 2016 и прогноза за 2017 за:


Indicators
Abbreviations
Пояснения
Volume Indicators (VI)
VI
Основни обемни показатели
1. Operating income
OPINC
Приход от оперативна дейност
2. Operating profit
OPPFT
Оперативна печалба
3. Revenue from services
RVSRV
Приход от продажба на услуги
4. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
5. Receivable
RCBLS
Вземания общо в края на годината
6. Payable
PBLS
Задължения общо към края на годината
7.  Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служителиPerformance Indicators (KPI)
KPI
Основни показатели за ефективност
1. Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
2. Wages per employee
WPEMPL
Средногодишно заплащане на служител
3. Cost of wages / Operating income
CO/OI
Дял на разхода за заплати спрямо оперативния приход
4. Market share - operating income
MSOI
Пазарен дял на компанията от общите оперативни приходи
5. Market share - sale of services
MSSS
Пазарен дял на компанията от общите приходи от услуги
© 1991-2017. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.

Данни за всяка една включена в слекцията компания за всяка една година 2013, 2014, 2015 и 2016 за:

Име
Name
EIC
Type

Обемни индикатори:

1. Operating income
2. Profit / Loss 
3. Revenue from services  
4. Wage costs 
5. Receivable  
6. Payable
7. Employees

KPI:

1. Revenue per employed 
2. Wage per employee, yearly
3. Cost of wages / Operating income (%)
4. Market share - operating income (%)
5. Market share - sale of services (%)

Какъв период обхваща продукта?

Пазарното изследване съдържа пълна и окончателна информация за всички 26 участници за следните години: 2016, 2015, 2014 и 2013.

Относно общите резултати и KPI в изследването, освен за посочените години е включена и прогноза за 2017 година.

Кратки анонси и изводи от "Business analytics  - ERP, CRM and BI key 25 solution providers Bulgaria ed.II by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.":

"През 2016 прихода на зает в Топ25-те компании, внедряващи бизнес софтуер в България изненадващо намалява, но какво се случва със заплащането и разходите за персонал?"

"С 2016 година дойде и нов лидер в бизнеса с ERP, CRM и BI софтуер в България по оперативен проход! Очаквайте анонса на новото ни пазарно изследване – колко е обема и ръста на пазара на бизнес софтуер в България 2016 и прогноза за 2017, кои са лидерите, какви приходи и печалба имат за 2016, колко са работните места в сегмента и какво е заплащането? Всичко това ексклузивно за пазара в България от независим източник с 21 години опит в изследване на пазара. А за всички колеги, крайни настоящи и потенциални клиенти на ERP софтуер в България – чий ERP софтуер и кой системен интегратор избра малкия и среден Бизнес в България?"


За авторите, опита, източниците на информация

CBN Pannoff, Stoyctheff & Co. са автори и изпълнители на проекта за втора поредна финансова година.

Източници на информация за ГФО за съответните години, както и данните от НОИ за осигурените на трудов договор служители.

Как да поръчате "Business analytics  - ERP, CRM and BI key 25 solution providers Bulgaria ed.II by CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.":

Начин на плащане: банков превод
Банка: ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
IBAN / BIC: BG60BPBI79401003270201 / BPBIBGSF
Стойност: 1,505 BGN (EUR 770)
ДДС 20%: 301 BGN
Сума за плащане: 1,806 BGN (Хиляда и осемстотин и шест лева)
Основание за плащане: Пазарно изследване за интеграторите на бизнес софтуер в България 2016, 2017 (прогнози)
Формат: MS Excel
Език: Английски
Срок за получаване: 1 работен ден след получаване на превода
Начин на получаване: на посочена от купувача електронна поща

Какво купувате?

Пазарно изследване във формат MS Excel с данни по 12 показатели за всички 26 ключови ERP, CRM и BI интегратори в България за 2016, 2015, 2014 и 2013 години - общо 1,693 записа.

Сумарни и систематизирани данни по години - 2016, 2015, 2014, 2013 и 2017 (прогнози) за 7 обемни показатели и 5 KPI.

За допълнителна информация и поръчка на продукта:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.