Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


25 май 2017 г.

ИТ търговете по Закона за Обществените Поръчки в България 2014 - 2017(прогноза) - договори, стойност, възложители, изпълнители


За 17-та поредна година независимата агенция за изследване на ИТ бизнеса и пазарите в България CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. проведе изследване на търговете по Закона за Обществените Поръчки с подписани договори за доставка на ИТ хардуер, софтуер и ИТ услуги в страната.

На базата на резултатите от изследването, агенцията предлага новия си аналитичен продукт: "IT tenders by Public Procurement Act [PPA] 2014 - 2017(f)",

Каква пазарна и бизнес информация е обобщена и се съдържа във всяко едно от включените 13 информационни табла може да се запознаете по-долу:
Информационно табло 1:

Колко са договорите за доставка на ИТ хардуер, софтуер, ИТ услуги и общо, подписани след спечелени търгове по ЗОП в България за трите последни години 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017?


Информационно табло 2:

Какъв е ръста (спада) в броя на договорите за доставка на ИТ хардуер, софтуер, ИТ услуги и общо за годината, подписани след спечелени търгове по ЗОП в България за трите последни години 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017?


Информационно табло 3:

Колко са парите (EUR) по договорите за доставка на ИТ хардуер, софтуер, ИТ услуги и общо за годината, подписани след спечелени търгове по ЗОП в България за трите последни години 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017?


Информационно табло 4:

Какъв е ръста (спада) в парите (EUR) по договорите за доставка на ИТ хардуер, софтуер, ИТ услуги и общо за годината, подписани след спечелени търгове по ЗОП в България за трите последни години 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017?


Информационно табло 5:

Какъв е дела на продадения хардуер в България чрез търговете по ЗОП спрямо общия пазар на хардуер в страната за три последователни години 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017?Информационно табло 6:

Какъв е дела на продадения софтуер в България чрез търговете по ЗОП спрямо общия пазар на софтуер в страната за три последователни години 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017?


Информационно табло 7:

Какъв е дела на продадените ИТ услуги в България чрез търговете по ЗОП спрямо общия пазар на ИТ услуги в страната за три последователни години 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017?


Информационно табло 8:

Кои са Топ 10 възложители за 2016 година, подписали най-много на брой договори по ЗОП в България за доставка на ИТ продукти и услуги ?

Кои са Топ 10 възложители за 2016 година, подписали договори по ЗОП в България за най-много пари (EUR) за доставка на ИТ продукти и услуги ?

Информационно табло 9:

Кои са Топ 10 изпълнители за 2016 година, спечелили най-много на брой договори по ЗОП в България за доставка на ИТ продукти и услуги ?

Кои са Топ 10 изпълнители за 2016 година, спечелили най-много пари с договори по ЗОП в България за доставка на ИТ продукти и услуги ?

Информационно табло 10:

Кои са Топ 10 възложители за 2015 година, подписали най-много на брой договори по ЗОП в България за доставка на ИТ продукти и услуги ?

Кои са Топ 10 възложители за 2015 година, подписали договори по ЗОП в България за най-много пари (EUR) за доставка на ИТ продукти и услуги ?

Информационно табло 11:

Кои са Топ 10 изпълнители за 2015 година, спечелили най-много на брой договори по ЗОП в България за доставка на ИТ продукти и услуги ?

Кои са Топ 10 изпълнители за 2015 година, спечелили най-много пари с договори по ЗОП в България за доставка на ИТ продукти и услуги ?

Информационно табло 12:

Колко договори и за какви пари за доставка на ИТ продукти и услуги са спечелили по ЗОП шест от най-силните световни ИТ корпорации, представени на пазара в България: Cisco, HP, IBM, Microsoft, Oracle и SAP и кой е лидера между тях за последните три години - 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017 ?Информационно табло 13:

Колко пари са похарчени от правителствени и държавни ведомства в България по ЗОП, инвестирани косвено или пряко в електронното управление на страната за последните три години - 2014, 2015, 2016 и прогноза за 2017?"IT tenders by Public Procurement Act [PPA] 2014 - 2017(f)" е единствен продукт в България без аналог.

Той е предназначен основно за ИТ компании и брендове, които имат бизнес интереси в областта на ИТ търговете по ЗОП в страната.

Продукта дава уникална представа за обеми, брой договори, топ възложители и топ изпълнители и е основа за отлично бизнес планиране.

Продукта е и от изключителна полза за правителствени и държавни организации и официални лица при формиране и оценка на ИТ политика, както на страната, така и на отделните ведомства.

Как може да поръчате "IT tenders by Public Procurement Act [PPA] 2014 - 2017(f)" ?

Чрез банков превод по сметка: 

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN:  BG60BPBI79401003270201
Компютърни Бизнес Мрежи - Панов- Стойчев и С-ие - СД
ИН по ЗДДС: BG030229688


Сума: 990.00 лева [Деветстотин и деветдесет лева]
[Стойност: 825.00 лева, ДДС 20 %: 165.00 лева]

Доставка: 1 работен ден след получаване на превода (e-mail)

Авторски права: Компютърни Бизнес Мрежи - Панов- Стойчев и С-ие - СД

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.