Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


9 ноември 2016 г.

Десетте най-големи компании в България: Организиране на хазартни игри (бизнес с над милиард лева годишен приход)

България 2015
Организиране на хазартни игри
Големи, средни и малки компании в бизнеса: 79
Оперативен приход общо на компаниите: 2 193 027 хил. лв.

Десетте най-големи по оперативен приход (лева x 1000)

Компания
Нас. място
Основен
Бизнес
Приход
2015
НЮ ГЕЙМС АД
гр. София
Организиране на хазартни игри
375 618
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП
гр. София
Организиране на хазартни игри
167 472
ЕВРОБЕТ ООД
гр. София
Организиране на хазартни игри
131 039
ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД ЕАД
гр. Свиленград
Организиране на хазартни игри
131 000
ЕВРОФУТБОЛ ООД
гр. София
Организиране на хазартни игри
101 851
ГЕЙМЪР - 2001 ЕООД
гр. София
Организиране на хазартни игри
100 505
СИТИ КАЗИНО ГРУП ООД
гр. София
Организиране на хазартни игри
91 008
АКТИВ-БГ АД
гр. София
Организиране на хазартни игри
64 189
КАЗИНО ЕЛИТ АД
с. Кулата
Организиране на хазартни игри
62 621
ЕС ВИ ЕС АД
гр. Несебър
Организиране на хазартни игри
59 833

---------------------------------------------------------------------------------------------

Пълния формат на базата съдържа следните 34 информационни полета за всяка включена компания:

1. Булстат
2. Име на компания
3. Област
4. Седалище
5. Индустрия
6. Индустриален сектор
7. Основен бизнес
8. Оперативен приход 2015
9. Оперативен приход 2014
10. Ръст 2015/14 в %
11. Ръст 2015/14 в лева
12. Оперативна печалба 2015
13. Оперативна печалба 2014
14. Ръст 2015/14 в %
15. Ръст 2015/14 в лева
16. Дълготрайни Материални Активи 2015
17. Дълготрайни Материални Активи 2014
18. Ръст 2015/14 в %
19. Ръст 2015/14 в лева
20. Разход за персонал 2015
21. Разход за персонал 2014
22. Ръст 2015/14 в %
23. Вземания 2015
24. Вземания 2014
25. Ръст 2015/14 в %
25. Задължения 2015
26. Задължения 2014
27. Ръст 2015/14 в %
28. Кредити 2015
29. Кредити 2014
30. Ръст 2015/14 в %
31. Ръст 2015/14 в лева
32. Оперативен марж 2015
33. Оперативен марж 2014
34. Ръст 2015/14 в %

=========================================================
Уважаеми клиенти,
може да поръчате базата с големисредни и малки предприятия в България:

"Организиране на хазартни игри

чрез банков превод:

Банка: Юробанк България ЕАД
Адрес: София, пл. България 1
BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
СД Компютърни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие, София
Сума: 600.00  /Шестотин/ лева, с ДДС
Основание: Покупка на база данни по образец

Изпратете копие от платежното на електоринната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com, като в subject на писмото посочете името на поръчаната база.

До два работни дни след преовда ще изпратим базата, заедно с оригинална данъчна фактура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.