Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


8 ноември 2016 г.

Десетте най-големи компании в България: Болници (бизнес с над милиард лева годишен приход)

България 2015
Болници
Големи, средни и малки компании в бизнеса: 117
Оперативен приход общо на компаниите: 1 947 732 хил. лв.

Десетте най-големи по оперативен приход (лева x 1000)

Компания
Нас. място
Основен
Бизнес
Приход
2015
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД
гр. Пловдив
Болници
118 294
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА МАРИНА ЕАД
гр. Варна
Болници
94 228
МБАЛ ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ АД
гр. София
Болници
84 963
УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ ЕАД
гр. София
Болници
71 534
УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД
гр. Плевен
Болници
48 301
УМБАЛ АЛЕКСАНДРОВСКА ЕАД
гр. София
Болници
48 210
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ЕООД
гр. Пловдив
Болници
36 864
УМБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
гр. София
Болници
36 320
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯМЕД ООД
гр. София
Болници
35 971
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ ЕАД
гр. Ловеч
Болници
35 780

---------------------------------------------------------------------------------------------

Пълния формат на базата съдържа следните 34 информационни полета за всяка включена компания:

1. Булстат
2. Име на компания
3. Област
4. Седалище
5. Индустрия
6. Индустриален сектор
7. Основен бизнес
8. Оперативен приход 2015
9. Оперативен приход 2014
10. Ръст 2015/14 в %
11. Ръст 2015/14 в лева
12. Оперативна печалба 2015
13. Оперативна печалба 2014
14. Ръст 2015/14 в %
15. Ръст 2015/14 в лева
16. Дълготрайни Материални Активи 2015
17. Дълготрайни Материални Активи 2014
18. Ръст 2015/14 в %
19. Ръст 2015/14 в лева
20. Разход за персонал 2015
21. Разход за персонал 2014
22. Ръст 2015/14 в %
23. Вземания 2015
24. Вземания 2014
25. Ръст 2015/14 в %
25. Задължения 2015
26. Задължения 2014
27. Ръст 2015/14 в %
28. Кредити 2015
29. Кредити 2014
30. Ръст 2015/14 в %
31. Ръст 2015/14 в лева
32. Оперативен марж 2015
33. Оперативен марж 2014
34. Ръст 2015/14 в %

=========================================================
Уважаеми клиенти,
може да поръчате базата с големисредни и малки предприятия в България:

"Болници

чрез банков превод:

Банка: Юробанк България ЕАД
Адрес: София, пл. България 1
BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
СД Компютърни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие, София
Сума: 600.00  /Шестотин/ лева, с ДДС
Основание: Покупка на база данни по образец

Изпратете копие от платежното на електоринната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com, като в subject на писмото посочете името на поръчаната база.

До два работни дни след преовда ще изпратим базата, заедно с оригинална данъчна фактура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.