Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


3 ноември 2016 г.

Десетте най-големи компании в България: Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия (бизнес с над милиард лева годишен приход)

България 2015
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
Големи, средни и малки компании в бизнеса: 118
Оперативен приход общо на компаниите: 1 704 812 хил. лв.

Десетте най-големи по оперативен приход (лева x 1000)

Компания
Нас. място
Основен Бизнес
Приход
2015
ДЮТИ ФРИИ ЕООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
227 391
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД
гр. Пловдив
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
170 080
ТЕОДОРО БАБАРОВ-КЛИО КОМЕРС ЕТ
гр. Разград
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
90 730
ЯСКО КОМЕРС ЕООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
56 048
ЖАНЕТ ООД
гр. Несебър
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
52 313
МУВИО ЛОДЖИСТИКС ЕООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
42 377
ТИМ ООД
гр. Велико Търново
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
39 133
МГС - ОЙЛ ЕООД
гр. Пловдив
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
33 095
ДЕЛИВЪРИ ООД
гр. Пловдив
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
30 312
КОМЕТА III ООД
гр. София
Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия
28 602

---------------------------------------------------------------------------------------------
Пълния формат на базата съдържа следните 34 информационни полета за всяка включена компания:

1. Булстат
2. Име на компания
3. Област
4. Седалище
5. Индустрия
6. Индустриален сектор
7. Основен бизнес
8. Оперативен приход 2015
9. Оперативен приход 2014
10. Ръст 2015/14 в %
11. Ръст 2015/14 в лева
12. Оперативна печалба 2015
13. Оперативна печалба 2014
14. Ръст 2015/14 в %
15. Ръст 2015/14 в лева
16. Дълготрайни Материални Активи 2015
17. Дълготрайни Материални Активи 2014
18. Ръст 2015/14 в %
19. Ръст 2015/14 в лева
20. Разход за персонал 2015
21. Разход за персонал 2014
22. Ръст 2015/14 в %
23. Вземания 2015
24. Вземания 2014
25. Ръст 2015/14 в %
25. Задължения 2015
26. Задължения 2014
27. Ръст 2015/14 в %
28. Кредити 2015
29. Кредити 2014
30. Ръст 2015/14 в %
31. Ръст 2015/14 в лева
32. Оперативен марж 2015
33. Оперативен марж 2014
34. Ръст 2015/14 в %

=========================================================
Уважаеми клиенти,
може да поръчате базата с големисредни и малки предприятия в България:

"Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия

чрез банков превод:

Банка: Юробанк България ЕАД
Адрес: София, пл. България 1
BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
СД Компютърни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие, София
Сума: 480.00  /Четиристотин и осемдесет/ лева, с ДДС
Основание: Покупка на база данни по образец

Изпратете копие от платежното на електоринната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com, като в subject на писмото посочете името на поръчаната база.

До два работни дни след преовда ще изпратим базата, заедно с оригинална данъчна фактура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.