Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


23 ноември 2016 г.

Десетте най-големи компании в България: Търговия с електрическа енергия (бизнес с над милиард лева годишен приход)

България 2015
Търговия с електрическа енергия
Големи, средни и малки компании в бизнеса: 35
Оперативен приход общо на компаниите: 8 493 478 хил. лв.

Десетте най-големи по оперативен приход (лева x 1000)

Компания
Нас. място
Основен
Бизнес
Приход
2015
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
гр. София
Търговия с електрическа енергия
3 201 903
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД
гр. София
Търговия с електрическа енергия
1 401 593
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД
гр. Пловдив
Търговия с електрическа енергия
705 398
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД
гр. Варна
Търговия с електрическа енергия
687 620
ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
гр. София
Търговия с електрическа енергия
324 673
ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА АД
гр. София
Търговия с електрическа енергия
193 787
ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП ЕАД
гр. София
Търговия с електрическа енергия
192 562
ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД
гр. София
Търговия с електрическа енергия
178 370
ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД
гр. София
Търговия с електрическа енергия
174 299
ЕНЕРГО - ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД
гр. Варна
Търговия с електрическа енергия
166 177

---------------------------------------------------------------------------------------------

Пълния формат на базата съдържа следните 34 информационни полета за всяка включена компания:

1. Булстат
2. Име на компания
3. Област
4. Седалище
5. Индустрия
6. Индустриален сектор
7. Основен бизнес
8. Оперативен приход 2015
9. Оперативен приход 2014
10. Ръст 2015/14 в %
11. Ръст 2015/14 в лева
12. Оперативна печалба 2015
13. Оперативна печалба 2014
14. Ръст 2015/14 в %
15. Ръст 2015/14 в лева
16. Дълготрайни Материални Активи 2015
17. Дълготрайни Материални Активи 2014
18. Ръст 2015/14 в %
19. Ръст 2015/14 в лева
20. Разход за персонал 2015
21. Разход за персонал 2014
22. Ръст 2015/14 в %
23. Вземания 2015
24. Вземания 2014
25. Ръст 2015/14 в %
25. Задължения 2015
26. Задължения 2014
27. Ръст 2015/14 в %
28. Кредити 2015
29. Кредити 2014
30. Ръст 2015/14 в %
31. Ръст 2015/14 в лева
32. Оперативен марж 2015
33. Оперативен марж 2014
34. Ръст 2015/14 в %

=========================================================
Уважаеми клиенти,
може да поръчате базата с големисредни и малки предприятия в България:

"Търговия с електрическа енергия

чрез банков превод:

Банка: Юробанк България ЕАД
Адрес: София, пл. България 1
BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
СД Компютърни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие, София
Сума: 480.00  /Четиристотин и осемдесет/ лева, с ДДС
Основание: Покупка на база данни по образец

Изпратете копие от платежното на електоринната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com, като в subject на писмото посочете името на поръчаната база.

До два работни дни след преовда ще изпратим базата, заедно с оригинална данъчна фактура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.