Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


11 ноември 2016 г.

Десетте най-големи компании в България: Товарен автомобилен транспорт (бизнес с над милиард лева годишен приход)

България 2015
Товарен автомобилен транспорт
Големи, средни и малки компании в бизнеса: 277
Оперативен приход общо на компаниите: 2 997 063 хил. лв.

Десетте най-големи по оперативен приход (лева x 1000)

Компания
Нас. място
Основен
Бизнес
Приход
2015
ПИМК ООД
гр. Пловдив
Товарен автомобилен транспорт
346 632
ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ ЕООД
с. Браниполе
Товарен автомобилен транспорт
88 728
ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ
гр. Севлиево
Товарен автомобилен транспорт
55 515
ГЛОБАЛ БИОМЕТ ЕООД
гр. София
Товарен автомобилен транспорт
53 904
ДИСКОРДИА АД
гр. Варна
Товарен автомобилен транспорт
47 640
АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД
гр. Пловдив
Товарен автомобилен транспорт
46 837
ТРАНСПРЕС ООД
гр. София
Товарен автомобилен транспорт
44 258
КНС-КЕРИЕР НЕТУЪРК СЪЛЮШЪН ЕАД
гр. София
Товарен автомобилен транспорт
42 147
ЮРОСПИЙД ООД
с. Петърч
Товарен автомобилен транспорт
33 362
БГЕ ЕООД
гр. София
Товарен автомобилен транспорт
33 024

---------------------------------------------------------------------------------------------

Пълния формат на базата съдържа следните 34 информационни полета за всяка включена компания:

1. Булстат
2. Име на компания
3. Област
4. Седалище
5. Индустрия
6. Индустриален сектор
7. Основен бизнес
8. Оперативен приход 2015
9. Оперативен приход 2014
10. Ръст 2015/14 в %
11. Ръст 2015/14 в лева
12. Оперативна печалба 2015
13. Оперативна печалба 2014
14. Ръст 2015/14 в %
15. Ръст 2015/14 в лева
16. Дълготрайни Материални Активи 2015
17. Дълготрайни Материални Активи 2014
18. Ръст 2015/14 в %
19. Ръст 2015/14 в лева
20. Разход за персонал 2015
21. Разход за персонал 2014
22. Ръст 2015/14 в %
23. Вземания 2015
24. Вземания 2014
25. Ръст 2015/14 в %
25. Задължения 2015
26. Задължения 2014
27. Ръст 2015/14 в %
28. Кредити 2015
29. Кредити 2014
30. Ръст 2015/14 в %
31. Ръст 2015/14 в лева
32. Оперативен марж 2015
33. Оперативен марж 2014
34. Ръст 2015/14 в %

=========================================================
Уважаеми клиенти,
може да поръчате базата с големисредни и малки предприятия в България:

"Товарен автомобилен транспорт

чрез банков превод:

Банка: Юробанк България ЕАД
Адрес: София, пл. България 1
BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
СД Компютърни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие, София
Сума: 480.00  /Четиристотин и осемдесет/ лева, с ДДС
Основание: Покупка на база данни по образец

Изпратете копие от платежното на електоринната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com, като в subject на писмото посочете името на поръчаната база.

До два работни дни след преовда ще изпратим базата, заедно с оригинална данъчна фактура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.