Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


30 октомври 2016 г.

Десетте най-големи компании в България: Строителство на съоръжения (бизнес с над милиард лева годишен приход)

България 2015
Строителство на съоръжения
Големи, средни и малки компании в бизнеса: 82
Оперативен приход общо на компаниите: 1 135 329 хил. лв.

Десетте най-големи по оперативен приход (лева x 1000)

Компания
Нас. място
Основен Бизнес
Приход
2015
СИЧЕС С.П.А - ИТАЛИЯ
гр. Бургас
Строителство на съоръжения
117 538
СИЧЕС ПОЛСКА СП. З.О.О. - ПОЛША
гр. Бургас
Строителство на съоръжения
55 802
СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
гр. София
Строителство на съоръжения
53 984
РЕИЛ УЕЙ ЕООД
гр. София
Строителство на съоръжения
50 986
МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД
гр. София
Строителство на съоръжения
40 258
БУЛСТРОЙ ГРУП ООД
гр. София
Строителство на съоръжения
38 477
ГСИ-БАЛКАНИ ЕООД
гр. Бургас
Строителство на съоръжения
31 055
СИЕНИТ СТРОИТЕЛНА ГРУПА ЕООД
гр. Пловдив
Строителство на съоръжения
28 531
СИЧЕС И ЕНД СИ С.А. - ШВЕЙЦРИЯ
гр. Бургас
Строителство на съоръжения
26 025
ЕКО -ТРАДЕКС ГРУП АД
гр. Хасково
Строителство на съоръжения
25 136

---------------------------------------------------------------------------------------------
Пълния формат на базата съдържа следните 34 информационни полета за всяка включена компания:

1. Булстат
2. Име на компания
3. Област
4. Седалище
5. Индустрия
6. Индустриален сектор
7. Основен бизнес
8. Оперативен приход 2015
9. Оперативен приход 2014
10. Ръст 2015/14 в %
11. Ръст 2015/14 в лева
12. Оперативна печалба 2015
13. Оперативна печалба 2014
14. Ръст 2015/14 в %
15. Ръст 2015/14 в лева
16. Дълготрайни Материални Активи 2015
17. Дълготрайни Материални Активи 2014
18. Ръст 2015/14 в %
19. Ръст 2015/14 в лева
20. Разход за персонал 2015
21. Разход за персонал 2014
22. Ръст 2015/14 в %
23. Вземания 2015
24. Вземания 2014
25. Ръст 2015/14 в %
25. Задължения 2015
26. Задължения 2014
27. Ръст 2015/14 в %
28. Кредити 2015
29. Кредити 2014
30. Ръст 2015/14 в %
31. Ръст 2015/14 в лева
32. Оперативен марж 2015
33. Оперативен марж 2014
34. Ръст 2015/14 в %

=========================================================
Уважаеми клиенти,
може да поръчате базата с големисредни и малки предприятия в България:

"Строителство на съоръжения

чрез банков превод:

Банка: Юробанк България ЕАД
Адрес: София, пл. България 1
BIC: BPBIBGSF
Сметка: BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
СД Компютърни Бизнес Мрежи - Панов, Стойчев и С-ие, София
Сума: 600.00  /Шестотин/ лева, с ДДС
Основание: Покупка на база данни по образец

Изпратете копие от платежното на електоринната ни поща:
office@cbn-bulgaria.com, като в subject на писмото посочете името на поръчаната база.

До два работни дни след преовда ще изпратим базата, заедно с оригинална данъчна фактура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.