Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


10 септември 2016 г.

ВИП бизнес България: Топ_1000 инвеститори в България, класирани по стойност на дълготрайните материални активи – b2b база данни за бизнес анализи и директен маркетинг / VIP business Bulgaria: Top_1000 investors, ranked by the value of fixed assets - b2b database for business analytics and direct marketing

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., независима агенция с 25 годишен опит в бизнеса с бази данни, маркетинг и бизнес анализи предлага на пазара четвърти информационен продукт - „Топ_1000 инвеститори в България, класирани по размер на дълготрайни материални активи “– четвъртия от серията VIP Business Bulgaria 2016.

ОПИСАНИЕ

Информационния продукт „Топ_1000 инвеститори в България, класирани по размер на дълготрайни материални активи“ представлява база данни – селекция и класация на 1,000 компании в страната по стойност на дълготрайните материални активи в края на 2015 година.

Базата включва 10 информационни полета: име на компанията, Булстат, област, населено място, индустрия, сектор, сегмент и стойност на дълготрайните материални активи в края на 2015, 2014 и ръста година/година (базата не съдържа адресна част).

ИНФОРМАЦИОНЕН ОБХВАТ

Общата стойност на дълготрайните материални активи на компаниите, включени в продукта „Топ_1000 инвеститори в България, класирани по размер на дълготрайни материални активи “ е BGN 67.7 bn.

Това представлява 56.8 % от стойност на дълготрайните материални активи на целия бизнес в страната, представен от над 350,000 фирми.

Достоверността на продукта по отношение на селекцията е над 93 %.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. За директен маркетинг:

Базата е подходяща за обработка от контактен център и въвеждане в CRM.

Основното й предназначение е тестване на продукти и услуги, позициониране и брандиране, намиране на нови клиенти в Large & SMB accounts в страната.

2. За пазарни анализи по индустриален и по географски признак:

Кои са индустриите, секторите и сегментите в България в които оперират най-големите инвеститори в ДМА в страната?

Какъв е годишния ръст и къде са най-бързо растящите инвеститори в ДМА по индустрии, сектори и сегменти?

В кои области и населени места в България са разположени най-големите инвеститори в ДМА?

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ПРОДУКТА

Цената на продукта „Топ_1000 инвеститори в България, класирани по размер на дълготрайни материални активи “ е 365 лева без ДДС (438 лева с ДДС).

КАК МОЖЕ ДА СЕ ПОРЪЧА ПРОДУКТА

След превод на сумата по банов път със следните параметри:

Проформа фактура N - T1000OI/2016
Покупка на информационен продукт по образец
Информационен продукт
Топ 1000 инвеститори в България, класирани по ДМА
Доставчик
СД Компютърни Бизнес Мрежи- Панов, Стойчев
ИН по ЗДДС
BG 030229688
Банка
Юробанк България ЕАД
Адрес
София, пл. България 1
Банков код – BIC
BPBIBGSF
Сметка
BG60 – BPBI – 7940 – 1003 – 2702 – 01
Наименование
Цена, Лева
Стойност на продукта
365,00
ДДС - 20 %
73,00
Общо за превод
438,00
© 1991-2016. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.

и изпращане на сканирано копие от платежното нареждане на e-mail адреса ни:

office@cbn-bulgaria.com

до 2 работни дни ще получите базата по електронната поща, заедно със сканирано копие на данъчна фактура (оригинала ще изпратим по куриер).

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.