Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


9 август 2016 г.

25 топ софтуерни компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България: основни обемни показатели и показатели за ефективност на бизнеса за последните 5 години, прогноза за следващата / Top 25 software companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria: Key volume indicators and performance indicators of the business for the past five years, forecast for the next

Независимата агенция CBN Pannoff Stoytcheff & Co. (blog.cbn-bulgaria.com) с 25 годишен опит в анализа на ИТ бизнеса в България, предлага за първи път нов аналитичен продукт:

"Bulgarian IT business analytics: 
ERP - CRM - BI focused integrators 2011-2016(f), ed.I."

който дава уникалната възможност за дефиниране, анализ, сравнение, настройка и прогнозиране на бизнеса в този изключително динамичен и остро конкурентен пазарен сегмент.

Информационния аналитичен продукт съдържа данни за 7 основни обемни индикатори (KVI) и 5 основни индикатори за ефективност (KPI) за 25 ИТ компании - водещи интегратори на бизнес приложения от типа ERP, CRM и BI, опериращи в България за периода 2011-2015:

Indicators
Abbreviations
Пояснения
Key Volume Indicators
KVI
Основни обемни показатели
1. Operating income
OPINC
Приход от оперативна дейност
2. Operating profit
OPPFT
Оперативна печалба
3. Revenue from services
RVSRV
Приход от продажба на услуги
4. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
5. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
6. Parables
PBLS
Задължения общо към края на годината
7.  Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служители
Key Performance Indicators
KPI
Основни показатели за ефективност
1. Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
2. Wages per employee
WPEMPL
Средно-годишно заплащане на служител
3. Cost of wages / Operating income
CO/OI
Дял на разхода за заплати спрямо оперативния приход
4. Market share - operating income
MSOI
Пазарен дял на компанията от общите оперативни приходи
5. Market share - sale of services
MSSS
Пазарен дял на компанията от общите приходи от услуги

Резултатите (около 2,000 общо в продукта) са оформени таблично - както за всяка включена компания, така и общите резултати.

Данните са показани за 5 последователни години - 2011 до 2015, а за KVI общо има прогнози за 2016 г.

Образец на продукта и оферта за цена може да потърсите в запитване на електронната ни поща: 

office@cbn-bulgaria.com

В случай, че сте абонат на платената част на блога - в него ще бъдат публикувани следните общи резултати от изследването:

1. Какъв е прихода на 25 топ компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България за изминалата година и каква е прогнозата за тази? / What is the revenue of the top 25 companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria for the past year and what is the forecast for this?

2. Колко е прихода от продажба на услуги на 25 топ компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България и какъв дял заема от общите приходи? / How is the revenue from the sale of services of 25 top companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria and what is the share from total revenue?

3. Какъв е обема на задълженията на 25 топ компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България и какъв дела на задълженията им спрямо прихода? / What is the volume of liabilities of 25 top companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria and what share of their obligations to their income?

4. Какъв е обема на вземанията на 25 топ компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България и какъв дела на вземанията им спрямо прихода? / What is the volume of claims of the 25 top companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria and what share of their claims against their income?

5. Колко работни места има в 25 топ компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България през миналата година и каква е прогнозата за тази? / How many jobs are in the top 25 companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria last year and what is the forecast for this?

6. Какъв е прихода на зает в 25 топ компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България през изминалата година и как се е променил спрямо предходната? / What is the revenue per employee in the 25 top companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria last year and how it has changed compared to the previous?

7. Какво е заплащането в 25 топ компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България през изминалата година и какви са прогнозите за ръста на заплатите през тази година? / What is the payment in 25 top companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria last year and what are the forecasts for wage growth this year?

8. Какъв е дела на изплатените заплати спрямо прихода в 25 топ компании в интеграцията на ERP, CRM и BI приложения в България и каква е прогнозата за тази година? / What is the share of paid wages to revenue in the 25 top companies in the integration of ERP, CRM and BI applications in Bulgaria and what is the forecast for this year?

Ако не сте абонат на блога, може да разгледате ако желаете секция "Абонамент".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.