Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


25 август 2016 г.

Водещите ИКТ системни интегратори в България 2011 – 2017 (п): нов аналитичен информационен маркетингов продукт / The leading ICT system integrators in Bulgaria 2011 - 2017 (n): a new analytical marketing data product

Независимата агенция CBN Pannoff Stoytcheff & Co. (blog.cbn-bulgaria.com) с 25 годишен опит в изследване и анализ на ИТ бизнеса в България, предлага за първи път нов аналитичен продукт:

"Bulgarian IT business analytics: 
The leading ICT System Integrators in Bulgaria 2011-2017(f), ed.I."

който дава възможност за анализ, сравнение, планиране и прогнозиране на бизнеса в този високо оборотен пазарен сегмент.

В продукта са включени резултатите на 13 ICT системни интегратори в България с над BGN 10 m оперативни приходи годишно и минимум 35 души персонал, които по оценка на агенцията сумарно държат между 40 - 45 % от бизнеса в страната.

Това са ИТ компаниите, които са с най-много спечелени договори по ЗОП, които обслужват както едрия и среден бизнес в страната, така и финансовата индустрия.

Информационния аналитичен продукт съдържа данни за 8 основни обемни индикатори (KVI) и 8 основни индикатори за ефективност (KPI) за 13 водещи ИТ компании - системни интегратори в страната:

Indicators
Abbreviations
Пояснения
Key Volume Indicators
KVI
Основни обемни показатели
1. Operating income
OPINC
Приход от оперативна дейност
2. Operating profit
OPPFT
Оперативна печалба
3. Revenue from services
RVSRV
Приход от продажба на услуги
4. Revenue from goods
RVGDS
Приход от продажба на продукти
5. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
6. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
7. Payables
PBLS
Задължения общо към края на годината
8.  Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служителиKey Performance Indicators
KPI
Основни показатели за ефективност
1. Operating margin
OPMAR
 Оперативен марж
2. Gross margin
GRMAR
 Брутен марж
3. Revenue per employee
RPEMP
Средногодишен приход на служител
4. Wages per employee
WPEMPL
Средногодишно заплащане на служител
5. Cost of wages / Operating income
CO/OI
Дял на разхода за заплати спрямо оперативния приход
6. Market share - operating income
MSOI
Пазарен дял на компанията от общите оперативни приходи
7. Market share - sale of services
MSSS
Пазарен дял на компанията от общите приходи от услуги
8. Market share - sale of goods
MSSG
Пазарен дял на компанията от общите продажби на продукти
© 1991-2016. CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. - Independent B2B research and analyses company. Established 1991, Sofia, Bulgaria.
All rights reserved. Copying, multiplying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material are strictly prohibited.

Резултатите (около 1,500 общо в продукта) са оформени таблично - както за всяка включена компания, така и общите резултати.

Данните са показани за 5 последователни години - 2011 до 2015, прогнози за 2016 и 2017 години.

Образец на продукта и оферта за цена може да потърсите в запитване на електронната ни поща: 

office@cbn-bulgaria.com

В случай, че сте абонат на платената част на блога - в него ще бъдат публикувани следните общи резултати от изследването:


1/8. Кои са водещите ИКТ Системни  Интегратори в България с над BGN 10 m оперативен приход и минимум 35 души персонал: вижте ги? / Who are the leading ICT system integrators in Bulgaria with over BGN 10m operating income and at least 35 staff members minimum: see them?

2/8. Приходи за 339.3 m BGN генерираха водещите 13 ИКТ Системни интегратори в България през 2011 – Колко е прихода им през 2015, прогнозата за 2016? / Revenue about 339.3 m BGN generated the leading 13 ICT system integrators in Bulgaria in 2011 - What is their income in 2015, the forecast for 2016?

3/8. ИКТ услуги за 143.7 m BGN продадоха водещите 13 ИКТ Системни интегратори в България през 2011 – Колко е прихода им от услуги за 2015, прогноза за 2016? / The leading 13 ICT system integrators in Bulgaria in 2011 sold ICT services about 143.7 m BGN - How is the revenue from ICT services for 2015, forecast for 2016?

4/8. Задължения за 165.3 m BGN имаха водещите 13 ИКТ Системни интегратори в България в края на 2011 – До колко спаднаха задълженията им в края на 2015, прогноза за 2016? / Obligations about 165.3 m BGN had the leading 13 ICT system integrators in Bulgaria in the end of 2011 - How dropped their obligations at the end of 2015, forecast for 2016?

5/8. Общо 1 486 работни места осигуряваха водещите 13 ИКТ Системни интегратори в България през 2011  - Колко са работните места през 2015, прогноза за 2016? / A total of 1,486 jobs were providing from the 13 leading ICT system integrators in Bulgaria in 2011 - How many jobs they had in 2015, forecast for 2016?

6/8. До какъв брутен марж достигнаха водещите 13 ИКТ Системни интегратори в България през 2015, прогноза за 2016? / What gross margin reached the leading 13 ICT system integrators in Bulgaria in 2015, forecast for 2016?

7/8. Приход на зает средно от 228.3 k BGN достигнаха водещите 13 ИКТ Системни интегратори в България през 2011 – Какъв е прихода на зает през 2015, прогноза за 2016? / Revenue per employee average of 228.3 k BGN reached the leading 13 ICT system integrator in Bulgaria in 2011 - What is the revenue per employee in 2015, forecast for 2016?

8/8. Заплата на зает средно от 23.6 k BGN осигуряваха водещите 13 ИКТ Системни интегратори в България през 2011 – Каква е заплата на зает през 2015, прогноза за 2016? / Salary of an employee average of 23.6 k BGN provided the leading 13 ICT system integrator in Bulgaria in 2011 - What is the salary of an employee in 2015, forecast for 2016?

Ако не сте абонат на блога, може да разгледате ако желаете секция "Абонамент".

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.