Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


24 юли 2016 г.

BASSCOM - асоциацията на софтуерните компании в България възложи за трета поредна година на независимата агенция CBN - Pannoff, Stoytcheff Co. проучване и изготвяне на технически анализ на софтуерната индустрия в страната


BASSCOM (www.basscom.org), национално представителна асоциация на водещи в България софтуерни компании, за трета поредна година възложи на единствената независима, специализирана в изследване на ИКТ агенция в страната с 25 годишна експертиза и история - CBN - Pannoff, Stoytcheff Co. проучване и изготвяне на технически анализ на софтуерната индустрия в България за 2015/14 и прогноза за 2016.Анализът, базиран на изследване на бизнеса на вече над три хиляди софтуерни компании, развиващи дейност в България, съдържа цифри и факти за пет ключови обемни показатели (business volume indicators - BVI) за развитието на софтуерния бизнес в България: 
  1. Оперативни приходи
  2. Работни места
  3. Печалби
  4. Приходи на зает
  5. Възнаграждения - месечни и годишни 

Анализът изследва в цифри и факти пазарния дял и позициите на софтуерния бизнес в икономиката на България в следните няколко направления:

  • Приходи: дял и динамика спрямо БВП на България
  • Възнаграждения: сравнение по обем и динамика спрямо тези в страната
  • Възнаграждения: сравнение по паритетна покупателна способност - САЩ & ЕС
  • Платени данъци общо в бюджета, генерирани данъци от едно работно място
  • Обем и ръст на експортно ориентирания пазар на софтуер

В анализа ще бъдат включени прогнозите на CBN за развитие и влияние на софтуерната индустрия върху икономиката на България.

За първи път през тази година, в рамките на проекта, CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. ще изготви и представи един съвсем нов анализ за развитието и тежестта на софтуерната индустрия в България през последните пет фискални години - 2011 - 2015, спрямо останалите индустриални сектори в страната:

„Възходът на софтуерната индустрия към Топ10 от 88 индустриални сектори в България - сравнение за три годишен период - 2011/ 2013/ 2015 години:
Сравнение, място и дял на софтуерната индустрия сред всичките 88 индустриални сектори в страната по:
1. Оперативни приходи; 2. Разходи за Заплати; 3. Оперативна печалба; 
4. Прогнози за развитие – проблеми,  политики и инвестиции“

Анализа се очаква да бъде завършен в началото на октомври 2016 година.

Анализът ще бъде публикуван в пълния му вариант (включичелно разделен анализ на на компаниите, опериращи на вътрешния и външния пазари, включително и фирмени класации по оперативни приходи и по най-големи заплати) и достъпен за абонатите на платената част на блога http://blog.cbn-bulgaria.com.

CBN - Pannoff, Stoytcheff & Co. е работила по аналогични проекти на Правителствени структури, Европейската комисия и БАИТ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.