Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


10 юни 2016 г.

"ИТ дистрибуторския бизнес в България - окончателни резултати 2010 - 2015, прогнози 2016" - VI годишно пазарно изследване на CBN / "IT whosale business in Bulgaria - final results 2010 - 2015, forecasts 2016" - The CBN's market research, ed. VI

Дистрибуторския ИТ бизнес в България генерира оперативни приходи  за над половин милиард лева годишно, отговаря за по-голямата част от ИТ инфраструктурата на страната, а самите търговци на едро остават предпочитани партньори за развиване на бизнеса на най-големите в света на Информационните технологии.

През 2015 в сектора са били активни 25 дистрибуторски компании.

CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. е единствената независима анализаторска агенция, която проучва и анализира основните бизнес и KPI показатели за развитието на ИТ търговията на едро в България от девет години. 

С въвеждането и обработката на над 750 резултата от балансите за 2015 година, агенцията завърши своя продукт и вече го предлага на клиентите си с включени 9 BVI и 8 KPI показатели:

"IT Wholesalers in Bulgaria - business analytics_ed.VI_by CBN Pannoff Stoytcheff & Co."

Информационния продукт, който единствен за България осигурява реални и съпоставими по години данни за ИТ дистрибуцията в страната по години (2010-2016), съдържа резултати за следните обемни и KPI показатели:

Indicators
Abbreviations
Пояснения
Business Volume indicators
BVI

1. Operating income
OPINC
Приходи от оперативна дейност
2. Operating expenses
OPEXP
Разходи за оперативна дейност
3. Cost of goods
COGS
Стойност на продадените стоки
4. Sale of goods
SOGS
Обем на приходите от продадените стоки
5. Wage costs
WGCST
Разходи за заплати (без осигуровки)
6. Inventory
INVTR
Стокови наличности към края на годината
7. Receivables
RCBLS
Вземания общо в края на годината
8. Payables
PBLS
Задължения общо към края на годината
9.  Employees
EMPL
Средно-списъчен брой служителиKey performance indicators
KPI

1. Gross margin
GRMAR
Брутен марж
2. Operating margin
OPMAR
Оперативен марж
3. Return of Capital
ROCA
Възвръщаемост на капитала
4. Inventory days
INVD
Средно време (дни) за разпродажба на склада
5. Receivable days
RCVD
Средно време (дни) за събиране на вземанията от разпродажба на склада
6. Working capital days
WCAD
Средно време (дни) за оборот на работния капитал
7.  Revenue per employee
RPEMP
Средно годишен приход на служител
8.  Wages per employee
WPEMPL
Средно месечно заплащане на служител

Информационния продукт съдържа данни за всичките 25 ИТ дистрибуторски компании в страната по всичките 17 показатели.

Прогнозните резултати за 2016 се базират на осемгодишни исторически аналитични данни за ИТ дистрибуцията в България.

Информационния продукт е предназначен за анализ, оптимизация и планиране на ИТ дистрибуторския бизнес, както и за специалистите във финансовата индустрия, които наблюдават този ИТ сектор и отговарят за оценката на кредитния риск.

За допълнителна информация и цена:
office@cbn-bulgaria.com
+3590887208069

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.