Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


3 януари 2016 г.

Кой кой е и какъв е пазара към края на 2015 на ERP, CRM и BI софтуер в малките, средните и големите предприятия в страната - нови и единствени за България анализи в блога на CBN

Големите, средните и малки предприятия в България - колко са, какъв е икономическия им профил, кой са поименно и в кои индустрии работят?

Какво е насищането и какъв е потенциала на пазара на ERP, CRM и BI системи?

Кои са  водещите бизнес приложения и интегратори на пазар с 20 годишна история?

На кого се довериха едрите и средни компании в България да управлява бизнеса им и какви тежки и сложни проблеми срещат при избора, внедряване и поддържане?

За какво трябва да внимават бъдещите бизнес клиенти на ERP, CRM и BI системи в България и как да вземат решение на кого да се доверят в джунглата от над 50 бизнес приложения и 100 интегратори, работещи на пазара в страната?

Как се развиха вертикалните пазари и кои бизнес системи избраха компаниите от индустриите в страната - от автомобилната до ИТ индустрията?

Очаквайте информация и анализи в блога на CBN през първото тримесечие на новата 2016 година от единствената за България независима агенция с 25 годишен опит, която следи пазара на бизнес приложения от самото му начало. 

Източниците на информация са два - базата данни (100,000 записа) на CBN с Топ 7500 - всички малки, средни големи фирми в България:

"cbntop7500_smb_and_large_firms_in_bulgaria" и

национално годишно изследване на агенцията (20,00 записа):

"cbn2015_ict_marketplace_bulgaria_software_for_business_management_ERP_CRM_BI".

Източник: CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.