Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


26 август 2015 г.

"Бизнеса в България в цифри и факти - профили на 88 сектори и 18 индустрии" - нов продукт на CBN


За всички специалисти, които се занимават с анализ на успешния бизнес в България и търсене на нови бизнес клиенти CBN подготви и ще публикува пет нови кратки анализа на Топ 5 индустриите в страната, базирани на последното проучване на бизнеса от 18-те активни индустрии в България '2014:

1. Топ 5 най-големи индустрии в България '2014: Оперативен Приход

2, Топ 5 най-големи индустрии в България '2014: Оперативна Печалба

3, Топ 5 най-големи индустрии в България '2014: Дълготрайни Материални Активи

4, Топ 5 най-големи индустрии (работодатели) в България '2014: Разходи за персонал

5. Топ 5 най-ефективни индустрии в България '2014: Оперативен Марж


Допълнително, CBN ще подготви и ще публикува профили на един сектор ( от общо 88) и една индустрия ( от общо 18), които ще съдържат цифри и факти за 10-те най-важни индикатора на бизнеса в тях:

* брой активни компании,
* оперативен приход, 
* оперативна печалба, 
* дълготрайни материални активи, 
* разходи за персонал, 
* вземания, 
* задължения, 
* задължения към финансовия сектор,
* kpi - % оперативен марж
* kpi - % задължения към финансовия сектор спрямо ДМА, 
* kpi - % съотношение разход за персонал спрямо приходи. 

Във всеки профил ще има изменение на индикатора спрямо предходната година и дял на индустрията или сектора спрямо целия бизнес в България

Индустриалния профил и ще е за индустрията "Информация и комуникации (INFORMATION AND COMMUNICATION)", а секторния профил ще бъде за сектор "Телекомуникации (Telecommunications)" (бенчмарка на индустриите и секторите е на Eurostat - NACE, Rev.2) .

Индустриалния профил ще се публикува в отворената част на блога и ще бъде достъпен и за медиите.

Източник - информационен продукт:
"CBN2015_Bulgarian business in facts and figures - sector and industry profiles"

Информация за включените данни в продукта и цена може да получите на : office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.