Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


15 май 2015 г.

Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: профил, важни факти и изводи за най-високия клас клиенти на бизнес софтуер в страната - нови 10 пазарни анализа

След близо шест месеца изграждане на B2B база данни и изследване на българския софтуерен пазар независимата анализаторска агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. подготвя и ще публикува 10 нови анализа за Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: профил, важни факти и изводи за най-високия клас клиенти на бизнес софтуер

Анализите са със заглавия:

1/10  
" Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: профил, важни факти и изводи за най-високия клас клиенти на бизнес софтуер в страната "

2/10  
" ERP пазара в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: проникване, пазарни лидери, вертикали, потенциални клиенти "

3/10
" CRM пазара в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: проникване, пазарни лидери, вертикали, потенциални клиенти "

4/10
" BI пазара в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: проникване, пазарни лидери, вертикали, потенциални клиенти "

5/10
" SAP в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: позиции и пазарен дял, къде е лидер, профил на потенциални клиенти "

6/10
" Бизнес системите на Microsoft в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: позиции и пазарен дял, къде е лидер, профил на потенциални клиенти "

7/10
" Бизнес софтуера на Oracle в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: позиции и пазарен дял, къде е лидер, профил на потенциални клиенти "

8/10
" Infor в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: позиции и пазарен дял, къде е лидер, профил на потенциални клиенти "

9/10
" QlikTech в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: позиции и пазарен дял, къде е лидер, профил на потенциални клиенти "

10/10
" Българските софтуерни компании, производители на бизнес софтуер в Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: позиции и пазарен дял, къде са лидери, профил на потенциални клиенти"

Анализите са достъпни единствено срещу абонамент за платената част на блога ни:
http://blog.cbn-bulgaria.com.

Базата данни " Топ 1,000 ключови за България компании от едрия и среден бизнес: най-високия клас клиенти на бизнес софтуер в страната" е готова и достъпна срещу заплaщане. За повече информация: office@cbn-bulgaria.com или на указаните на страницата на блога телефони.

Източник: CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.