Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


1 декември 2014 г.

ERP, CRM и BI в Топ-100 компании от 58 водещи индустрии в България


Процентния дял в най-големите 6,500 компании в България по приходи от 58 водещи индустрии с внедрена една от трите системи - ERP, CRM или BI към края на 2014 година е под 10 %.

Този смущаващ за конкурентната способност на българската икономика и бизнес резултат е от завършилото наскоро изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., която следи развитието на пазара на бизнес софтуер от 18 години.

В цели шест индустрии, водещите 100 компании, които управляват бизнес за над 10 милиарда лева сумарно не са внедрили нито една ERP система. В Топ 100 на общо 24 индустрии няма нито една CRM система, а в 31 индустрии - нито една BI.

28 % е най-високият резултат за индустрия  с работещи ERP системи в Топ-125, 6 % за CRM и 10 % за BI.

Този нисък резултат идва на фона на вече 18-те години внедряване на софтуерни бизнес системи в България и над 200 проекта миналата година, финансирани по Европейски програми. Оцеляването и конкурентната способност на българския бизнес зависи до голяма степен от факта как ще се справят с внедряване на новите технологии. Обръщаме внимание и на банковия сектор, в частност на отделите за оценка на риска да следят дали фирмата има внедрена и работеща бизнес система за управление и анализ.. А на хоризонта се задават cloud computing, BYOD, big data ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------
За проучването и информационния продукт на CBN:

" ERP, CRM и BI в Топ-100 компании от 58 водещи индустрии в България "

Селекция  '2013: Общо 6,500 компании
58 водещи индустриални сектори & 484 индустриални сегменти,
Топ-100 (плюс 25) фирми по приход за 50 индустрии, плюс 8 с по-малко топ фирми;

Включени данни в базите:
1. Идентификационна част

Място (по приходи), Име на фирмата, БУЛСТАТ,
Област, Населено място,
Икономически Сектор & Икономически Сегмент (Eurostat, NACE Rev.2)

2, Икономическа част: ~ 13,000 резултати

Приходи от оперативна дейност (139 милиарда лева сумарно, 59 % дял),
Печалба / Загуба

3. Софтуерна част:

ERP-година, ERP-vendor, ERP-integrator
CRM-година, CRM-vendor, CRM-integrator
BI-година, BI-vendor, BI-integrator

За допълнителна информация:
ofiice@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.