Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


26 ноември 2014 г.

Топ-100 компании по приход от водещите 50 индустриални сектори в България: единствено в блога на CBN открийте 5,000 топ компании със 133 милиарда лева приходиОт агенция с 23 годишен професионален опит в изграждане, поддържане и анализ на b2b бази данни, очаквайте от 1.12. всеки работен ден в платената част на блога новите ни 50 класации по най-големите бизнес вертикали в България:

"Топ 100 компании с най-голям приход"
от
" 50-те най-големи индустриални сектори в България"

133 милиарда лева оперативни приходи
67 милиарда лева дълготрайни материални активи
5 милиарда лева печалба
11 милиарда лева разходи за заплати
25 милиарда лева задължения към финансовата индустрия
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Класациите и базата данни се предлагат отделно като самостоятелен информационен продукт: 

"Топ 100 в 50 водещи индустриални сектори в България '2013"

Ето малко допълнителна информация за продукта:

Класации и база данни на топ компании със 139 милиарда лева общи годишни приходи!

База данни с включени 32,580 резултати за:

1. Приходи от оперативна дейност: пазарен дял за България - 59 %
2. Дълготрайни материални активи: пазарен дял за България - 61 %
3. Печалба (загуба) от оперативна дейност: пазарен дял за България - 66 %
4. Разходи за персонала: пазарен дял за България – 55 %
5. Задължения към финансови институции: пазарен дял за България - 53 %

Класациите и базата съдържат 100-те най-големи компании от водещите 50 индустриални сектори в България (плюс 8 с по-малко то 100). Селекцията е от 313,00 работещи компании в България. Компаниите оперират в 384 икономически дейности (EUROSTAT) & 458 населени места в страната.

Класациите, оформени като база данни база включват:

Имена на компании
6,530
БУЛСТАТИ
6,530
Области
28
Населени места
458
Индустриални сектори
58
Индустриални сегменти
384
Приходи (оперативна дейност)
6,530
Дълготрайни материални активи
6,530
Печалба (оперативна)
6,530
Разходи за персонал
6,530
Задължения към ф-ви институции
6,530

Селекцията и базата данни са предназначени за маркетинганализ на бизнеса и оценка на риска, като може да намерите отговори на следните няколко базови въпроси:

ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВОДЕЩИТЕ 58 ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ В БЪЛГАРИЯ:

* Колко общо е прихода в сектора и на кое място се намира в икономиката на страната ?
* Кои са 100-те най-големи компании по оперативни приходи ?
* Колко са общо дълготрайните материални активи на водещите 125 компании ?
* Каква е общата печалба (загуба) на водещите 125 компании ?
* Колко е общата и средната задлъжнялост към финансови институции на водещите 125 фирми от сектора?
* Какъв е средния оперативен маржин (operative margin) ?

ЗА ВСЯКА ЕДНА КЛАСИРАНА ТОП КОМПАНИЯ:

* Какво е мястото и пазарния дял на съответната компания в сектора и сегмента ?
* В какъв тясно специализиран икономически сегмент работи основно фирмата, къде е базирана ?
* Какви са оперативните приходи, ДМА, печалба, разходите за персонала, задълженията към финансови институции, да ги сравните със средните стойности за сектора и сегмента ?

Каква е достоверността на селекцията: по наша оценка и проверка, данните обхващат между 91 % до 93 % от бизнеса в страната.

За кого е проектиран и предназначен продукта: за анализатори на бизнеса, специалисти по оценка на кредитния риск, маркетинг комуникации.

Продукта основно е проектиран и предназначен за : откриване на водещите компании в България по сектори и сегменти, определяне на пазарен дял, оценка на кредитен риск, разпознаване на съществуващи и откриване на нови потенциални клиенти сред топ компаниите в страната.

За допълнителна информация:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.