Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


25 юли 2014 г.

Дистрибуторския ИТ бизнес в България: IV то годишно изследване за обем и ефективност на управление 2007 - 2014 (прогнози)

Над 4,000 резултата за седем години (2007-2013) от балансите за дейността на 33 ИТ дистрибуторски компании в България, събрани в девет обемни (Business Volume Indicators) и девет показатели за ефективност (Key Performance Indicators) съдържа приключилото наскоро IV секторно годишно бизнес изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.:

"CBN2014_Bulgaria_Technology_Industry_IT_Wholesalers_business_analytics_ed_IV"
Indicators Abbr. ПоясненияBusiness Volume
indicators
BVI
Cost of goods COGS Стойност на продадените стоки
Employees EMPLS Средно-списъчен брой служители през годината
Operating expenses OPEXP Разходи за оперативна дейност
Operating income OPINC Приходи от оперативна дейност
Payables PBLS Задължения общо към края на годината
Receivables RCBLS Вземания общо в края на годината
Sale of goods SOGS Обем на приходите от продадените стоки
Inventory INVTR Стокови запаси към края на годината
Wage costs WGCST Разходи за заплати (без осигуровки)Key performance
indicators
KPI
Gross margin GRMAR Брутен марж
Inventory days INVD Средно време (дни) за разпродажба на склада
Operating margin OPMAR Оперативен марж
Receivable days RECD Средно време (дни) за събиране на вземанията
Return of Capital ROCA Възвръщаемост на капитала
Revenue per employed RPEMP Приход на служител (средно-списъчен)
Sale of goods share SOGSH Дял на дистрибутора в % от продажбите на всички стоки
Working capital days WCAD Средно време (дни) за оборот на работния капитал
Wage per employed WPEMPL Средна заплата на зает (месечна)
В изследването се съдържа пълна информация по години и по участници за всички обемни показатели - оперативните приходи в сектора, обем и стойността на продадените ИТ продукти, оперативни разходи, разходи за заплати - общо и средно на зает, складови запаси, задължения и вземания.

Най-важните KPI следени в дистрибуторските отчети в цял свят са включени за първи път в такава дълбочина и точност в изследването - Gross margin, Operating margin, Inventory days, Receivable days, Revenue per employed.


Напълно съпоставимите данни за седем-годишен период дават ясна картина за пазарните позиции и ефективността на управлението през годините за всяка една ИТ дистрибуторска компания и за сектора като цяло.

CBN ще публикува обобщени резултати за най-важните 10 BVI & KPI показатели на ИТ дистрибуторския бизнес в България (.в платената част на блога ).

Източник: "CBN2014_Bulgaria_Technology_Industry_IT_Wholesalers_business_analytics_ed_IV"

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.