Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


4 февруари 2014 г.

1,000 успешни топ компании в условията на криза 2008 - 2012: Пет последователни години на печалба

Хиляда сто петдесет и пет компании в България от 90 индустриални сектора, локирани в 114 града в страната, са успели в тежките години на криза да завършат на нетна печалба през всяка една от петте календарни години  2008 - 2012.

Тези успешни компании се ръководят общо от 1,763 CEO.

Поне 165 от фирмите разполагат към момента с ИТ департаменти и CIO като длъжност.

По приходи най-многобройна е групата на успешните компании, реализирала продажби в диапазона 1 - 10 млн. Евро - 465, но и 65 фрими са имали приходи над 100 млн. Евро.

499 компании от успешната селекция са реализирали годишна нетна печалба в диапазона 100 К - 1 млн. Евро. 28 - между 10 - 50 млн. Евро, а 6 са с над 50 млн. Евро.

Малко неочаквано - водещи индустрии в селекцията с най-многобройни участници са строителнатаИТ, финансовата, хранителната, електроника и електротехника. По-слабо са представени туризма, търговията на дребно, транспорта, енергетика, петролната и тютюневата индустрии.

Селекцията е част от информационния продукт на CBN "VIP Business Bulgaria 2014", поддържан XXIII-та година от независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co с над 200 клиента в областта на B2B маркетинг.

Базата е готова и може да бъде закупена. Състои се от три части: комуникационна част, персонализация и аналитична част.

Предназначена е за директен таргетиран маркетинг и анализ.

Ако желаете образец на базата и оферта, пишете ни на:
office@cbn-bulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.