Bulgarian economy and society - new data and analysis in English. From an independent source.


Бизнес Класации

Уважаеми колеги,

бихте могли да закупите отделни бизнес класации по индустрии и сегменти на TOP компаниите в България.

Top бизнес класациите (по приход) компании в България по отделни бизнеси, включват следните 13 полета:

1. Име на Компания
2. Седалище
3. Приход - последна налична финансова година
4. Приход - предходна финансова година
5. Ръст по приход
6. Печалба - последна налична финансова година
7. Печалба - предходна финансова година
8. Ръст в печалбата
9. Служители броя - последна налична финансова година
10. Служители броя - предходна финансова година
11. Ръст служители
11. WEB (ако е посочен)
13. Email (ако е посочен, КЗП & GDPR съвместими)

(Класациите са изготвени от списък с компании от съответния бизнес, базирани в България с над $1m годишен приход ).

©1991-2023 CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. Sofia. Bulgaria. A company for business analysis & information. Since 1991. All rights reserved. No copying, distribution, reference or quotation of parts or the whole material without the author's written consent is allowed.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.